Nord-Sør kampanjen - dekning av drifts/regnskapsmessig underskudd

St.prp. nr. 53, innst. S. nr. 97 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 14.02.1989 Innst. S. nr. 97 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.1989

   Behandlet i Stortinget: 23.02.1989