Forslag fra stortingsrepresentantene Dag Jostein Fjærvoll, Kjell Furnes og Helga Haugen om fritak på statlige avgifter på kommunale renseanlegg

Dokument nr. 8:13, innst. S. nr. 139 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dag Jostein Fjærvoll, Helga Haugen, Kjell Furnes Saken er behandlet i finanskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og miljøvernkomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 05.04.1989 Innst. S. nr. 139 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 11.04.1989