Garanti-Instituttet for Eksportkreditt's (GIEK's) virksomhet i 1986 og 1987

St.meld. nr. 25, innst. S. nr. 290 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1989 Innst. S. nr. 290 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1989