Endringer i lov 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting, lov 27. november 1987 nr. 71 om nærkringkasting og lov 10. juni 1988 nr. 46 om kabelsendingar

Ot.prp. nr. 55, innst. O. nr. 61, besl. O. nr. 77 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 03.05.1989 Innst. O. nr. 61 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 09.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 25.05.1989