Samtykke til tilslutning til en konvensjon av 16. desember 1988 om bygging og drift av Det europeiske synkrotronstråleanlegg

St.prp. nr. 77, innst. S. nr. 158 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.04.1989 Innst. S. nr. 158 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 03.05.1989