Suppleringsvalg av et varamedlem av Norges Banks representantskap

Innst. S. nr. 172 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.05.1989 Innst. S. nr. 172 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 19.05.1989