Pensjonstilhøva ved A/S Kongsberg Våpenfabrikk

St.prp. nr. 78, innst. S. nr. 162 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 02.05.1989 Innst. S. nr. 162 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 19.05.1989