Representantforslag om en ny norsk romstrategi

Dokument 8:122 S (2015-2016), Innst. 97 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Odd Omland, Snorre Serigstad Valen, Torgeir Knag Fylkesnes, Tore Hagebakken, Torstein Tvedt Solberg Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A), (SV) Innstilling avgitt 24.11.2016 Innst. 97 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om en ny norsk romstrategi. Stortinget har blant annet bedt regjeringen utarbeide en norsk romstrategi med følgende fire strategiske hovedområder: klima og miljø, teknologioverføring, samfunnssikkerhet, forskning og utdanning. Stortinget ber også regjeringen på ESAs ministerrådsmøte 1. desember 2016 om å opprettholde Norges innbetalinger til ESAs frivillige programmer på dagens nivå inntil ny romstrategi er behandlet, dvs. 150 mill. euro i nye forpliktelser. Videre bes regjeringen bl.a. oppdatere virkemidlene fra Meld. St. 32 (2012-2013), vurdere et "Space leadership council" direkte under næringsministeren, vurdere opprettelse av et nytt nasjonalt romprogram, arbeide frem en bedre organisering av Norsk Romsenter, vurdere å opprette et nytt romteknologiprogram i samarbeid med Innovasjon Norge og utvikle Norge til å bli den ledende romnasjonen i Arktis.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2016