Tillatelse for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk til regulering av øvre del av Stjørdalsvassdraget og utbygging av kraftverk i Meråker

St.prp. nr. 126, innst. S. nr. 303 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 16.06.1989 Innst. S. nr. 303 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1989