Samtykke til ratifikasjon av en overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker, utarbeidet i samarbeid mellom Europarådet og Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid ( OECD)

St.prp. nr. 75, innst. S. nr. 152 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.04.1989 Innst. S. nr. 152 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 24.04.1989