Grunnlovsforslag om endring i § 25 (forbud mot atomvåpen på norsk jord)

Dokument 12:6 (2015-2016)

Status: Stortinget har referert saken i møtet (referatsak).

Forslag fra (SV)

Saksgang