Grunnlovsforslag om endring i § 25 (forbud mot atomvåpen på norsk jord)

Dokument 12:6 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang