Grunnlovsforslag om endring i § 25 (flytting av bestemmelsen om militærmakt mot innbyggerne)

Dokument 12:18 (2015-2016)

Status: Stortinget har referert saken i møtet (referatsak).

Forslag fra H)

Saksgang