Samtykke til at Norge tiltrer konvensjonen om opprettelse av Det multilaterale garanti-institutt for investeringer ( MIGA) av 11. oktober 1985

St.prp. nr. 73, innst. S. nr. 165 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 02.05.1989 Innst. S. nr. 165 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 24.05.1989