Valg av medlemmer med varamedlemmer til den forberedende fullmaktskomite

Innst. S. nr. 287 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.06.1989 Innst. S. nr. 287 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1989