Endringar i statsbudsjettet 2016 under Olje- og energidepartementet

Prop. 32 S (2016-2017), Innst. 138 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 09.12.2016 Innst. 138 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedtatt regjeringens forslag til endringar i statsbudsjettet 2016 under Olje- og energidepartementet. Regjeringens omtale av statlig deltagelse i gassfeltet Dvalin og oppdatering av Martin Linge-prosjektet ble også behandlet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2016