Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Dokument 3:1 (2016-2017), Innst. 143 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 13.12.2016 Innst. 143 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av 16 forvaltningsrevisjoner. Riksrevisjonen følger opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet. Stortinget har vedtatt at saken vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2016