Forslag fra stortingsrepresentant Theo Koritzinsky: Stortinget ber Regjeringen gå imot enhver modernisering av atomvåpen i NATO

Innst. S. nr. 195 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.05.1989 Innst. S. nr. 195 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 22.05.1989