Endringer i helseberedskapsloven mv. (beredskapsregistre mv.)

Prop. 7 L (2016-2017), Innst. 165 L (2016-2017), Lovvedtak 53 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 31.01.2017 Innst. 165 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i helseberedskapsloven som innebærer at det i loven gis hjemmel til å opprette helseregistre i en beredskapssituasjon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 21.02.2017