Tilbakekallelse av St.prp. nr. 20 for 1988-89 om samtykke til ikraftsettelse av en restruktureringsavtale med staten Benin om misligholdte garanterte eksportkreditter gjennom Garanti-instituttet for Eksportkreditt GIEK)

St.meld. nr. 37, innst. S. nr. 146 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.04.1989 Innst. S. nr. 146 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 19.04.1989