Ny stortingsgodtgjørelseslov

Innst. 51 L (2016-2017), Lovvedtak 33 (2016-2017), Lovanmerkning 1 (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 01.12.2016 Innst. 51 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny stortingsgodtgjørelseslov. Reglene knyttet til stortingsrepresentantenes godtgjørelser har tidligere vært gitt både i lov, forskrift og ulike retningslinjer. Regelverket som regulerer stortingsrepresentanters godtgjørelse mv., er ikke så omfattende at det er hensiktsmessig at reglene både skal finnes i lov og forskrift, og det har tidligere vært krevende å finne frem til hvilke regler som gjelder. Videre er en del av reglene i forskrift og retningslinjer av en slik art at de bør være vedtatt i lovs form. Reglene som tidligere har vært i forskriften videreføres i loven. Den nye loven innebærer relativt omfattende endringer i lovens struktur, noen språklige endringer og enkelte innholdsmessige endringer og presiseringer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2016

   Behandlet tredje gang i Stortinget: 19.12.2016