Endringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1989 under enkelte kapitler under Sosialdepartementet

St.prp. nr. 106, innst. S. nr. 203 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 19.05.1989 Innst. S. nr. 203 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 02.06.1989