Gjennomføring av rv 3/rv 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Hedmark som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering

Prop. 45 S (2016-2017), Innst. 216 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.03.2017 Innst. 216 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon om gjennomføring av utbyggingsprosjekt på rv. 3 og rv. 25 i Hedmark, på strekningen Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet. Det er vedtatt at prosjektet skal gjennomføres som OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid), med statlig finansiering og bompengefinansiering.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2017

   Behandlet i Stortinget: 30.03.2017