Suppleringsvalg til valgkomiteen, den utvidede utenriks-og konstitusjonskomite, Nordisk Råd og styret i pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Innst. S. nr. 175 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.05.1989 Innst. S. nr. 175 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 19.05.1989