Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for budsjettåret 1988

Dokument nr. 9, innst. S. nr. 252 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.06.1989 Innst. S. nr. 252 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1989