Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven m.m. (styrket pårørendestøtte)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 28.03.2017 Innst. 239 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i helse- og omsorgstjenesteloven som samler og tydeliggjør kommunenes plikt overfor dem som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.2017

   Behandlet tredje gang i Stortinget 25.04.2017