Ekstratilskudd til Norges Blindeforbund til videre drift av Hovseter kurssenter og barnehage for 1989

St.prp. nr. 122, innst. S. nr. 230 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1989 Innst. S. nr. 230 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1989