Noen fiskeri- og havbrukspolitiske saker

Meld. St. 31 (2016-2017), Innst. 323 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2017 Innst. 323 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om noen fiskeri-og havbrukspolitiske saker. Meldingen er regjeringens oppfølging av et utvalg anmodningsvedtak om fiskeri- og havbrukspolitiske spørsmål. Stortingets flertall, bestående av representantene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, fattet følgende vedtak knyttet til Vedtak 919 (2015-2016) : Stortinget ber regjeringen implementere Fiskarlagets modell ved første anledning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2017