Samarbeidet i Atlanterhavspaktens organisasjon i 1986 (NATO)

St.meld. nr. 11, innst. S. nr. 96 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for forsvarskomiteen til uttalelse

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet