Representantforslag om turnusordningen for leger

Dokument 8:58 S (2016-2017), Innst. 281 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 09.05.2017 Innst. 281 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet forslag fra Kristelig Folkeparti om turnusordningen for leger. Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre stemte mot forslagene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2017