Statens Fiskarbanks virksomhet i regnskapsåret 1985 og 1986

St.meld. 59 for 1986-87, innst.S. nr. 92 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sjøfarts- og fiskerikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet