Konstitusjonelle sider ved avtaler om allierte flyforsterkninger

St.meld. nr. 37 for 1985-86, innst. S. nr. 146 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet