Samtykke til at Norge deltar i den fjerde kapitalpåfylling i Det asiatiske utviklingsfond

St.prp. nr. 120 for 1986-87, innst. S. nr. 17 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet