Melding fra utenriksdepartementet om 45 overenskomster inngått med fremmede stater og internasjonale organisasjoner i 1986

Innst. S. nr. 81 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet