Innberetning om endringer i de faste komiteers sammensetning

S. nr. 1 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet