Representantforslag om å sikre likeverdige pensjonsordninger uavhengig av driftsform, jf. sykepleierordningen slik at ansatte beholder minst like gode pensjonsytelser som før ved anbudsutsetting av virksomhet i offentlig sektor

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Aud Herbjørg Kvalvik, Kirsti Bergstø, Karin Andersen Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 01.06.2017 Innst. 394 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om å sikre likeverdige pensjonsordninger uavhengig av driftsform, jf. sykepleierordningen, slik at ansatte beholder minst like gode pensjonsytelser som før ved anbudsutsetting av virksomhet i offentlig sektor. Forslaget fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2017