Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi ( COCOM)

Ot.prp. nr. 9, innst. O. nr. 6, besl. O. nr. 9 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet