Statsgaranti for forsikringsverdien av en norsk kunstutstilling i utlandet

St.prp. nr. 11, innst. S. nr. 5 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet