Utvidelse av grunnlaget for det statlige universitetsklinikktilskuddet til Regionsykehuset i Tromsø og om tilleggsbevilgning for 1987 under kap. 718 ny post 64. Etterbetaling til Regionsykehuset i Tromsø 1982-87

St.prp. nr. 26, innst. S. nr. 22 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet