Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid

Meld. St. 41 (2016-2017)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Klima- og miljødepartementet Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen

Saksgang