Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid

Meld. St. 41 (2016-2017), Innst. 253 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Klima- og miljødepartementetSaken er behandlet i energi- og miljøkomiteenForslag fra (SV)Innstilling avgitt 26.04.2018Innst. 253 S (2017-2018)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Regjeringens melding om "Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid". Meldingen ble behandlet sammen med et Representantforslag fra SV om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket mm. Det ble fremmet en rekke forslag i forbindelse med behandlingen. - Det ble bl.a. vedtatt at Regjeringen skal legge frem sektorvise ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor. - Videre vedtok Stortinget at Regjeringen skal implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turistfjorder samt andre egnede virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene så snart det er teknisk gjennomførbart, og senest innen 2026. - I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen om en helhetlig strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energibærer.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 26.04.2018

  Behandlet i Stortinget: 03.05.2018