Endringer i bevilgninger for budsjett-terminen 1987 på noen kapitler under Kultur- og vitenskapsdepartementet

St.prp. nr.34, innst. S. nr. 37 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet