Avgifter til folketrygden for 1988 og sjømannsskatt for 1988.

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 15, Budsjett-innst. S. nr. 1. Tillegg nr. 2 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet