Samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 122/2016 i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 165/2014 (S-delen)

Prop. 8 LS (2017-2018), Innst. 168 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 20.03.2018 Innst. 168 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om samtykke til godkjenning av et vedtak i EØS-komiteen. Samtykke til godkjenning medfører behov for endring av vegtrafikkloven. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen gis i to dokumenter; en Innst. S om godkjenning av vedtak i EØS-komiteen, og en Innst. L der forslaget til lovendring behandles. Gjennom sin behandling har Stortinget nå gitt sitt samtykke til godkjenning av vedtaket i EØS-komiteen. Videre har Stortinget vedtatt endringer i vegtrafikklovens bestemmelser om kontroll langs veg, og om kjøretøyverksteder.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2018