Representantforslag om å gi alle elever i Norge tilbud om skolegudstjeneste før jul

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad, Steinar Reiten Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 19.04.2018 Innst. 192 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å gi alle elever et tilbud om skolegudstjeneste før jul. Stortingets flertall, bestående av representantene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, vedtok å be regjeringen sørge for at det utarbeides en nasjonal veileder for skolene om hvordan det best kan legges til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjeneste i forbindelse med julehøytiden. Elever som ønsker fritak, skal ha rett på et pedagogisk alternativ i skolens regi.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.04.2018

   Behandlet i Stortinget: 26.04.2018