Innfasing av feltutbygginger i årene fremover. Utbygging og ilandføring av olje og gass fra Snorrefeltet

St.prp. nr. 56, innst. S. nr. 218 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen Utkast til innstilling er forelagt kommunal- og miljøvernkomiteen til uttalelse

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet