Representantforslag om innføre betalingsparkering i stortingsgarasjen

Dokument 8:78 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Solveig Skaugvoll Foss Saken er til behandling i Stortingets presidentskap Forslag fra (SV), (Sp)

Saksgang