Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i 7 forretningsbanker

Innst. S. nr. 248 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet