Redegjørelse fra Olje- og energidepartementet om Mongstadprosjektene, kap. 7, i det reviderte nasjonalbudsjett 1988

St.meld. nr. 2, kap. 7, innst. S. nr. 305 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet