Revidert nasjonalbudsjett 1988

St.meld. nr. 2, unntatt kap. 7, Budsjett-innst. S. IV for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet