Miljøpakke Trondheim trinn 3 - forlenga innkrevjingsperiode og endringar i takst- og rabattsystemet

Prop. 36 S (2017-2018), Innst. 157 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.03.2018 Innst. 157 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om forlenget innkrevingsperiode og endringer i takst- og rabattsystemet i Miljøpakke Trondheim, trinn 3. Stortinget har gitt sitt samtykke til at bompengeselskapet får tillatelse til å kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av Miljøpakke Trondheim trinn 3. Videre har Stortinget gitt Samferdselsdepartementet fullmakt til å inngå tilleggsavtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for innkrevingen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 20.03.2018