Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om statlig kompensasjon ved flom og naturskade
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.04.2018 Kl. 16:34:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av Sp og MDG.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (19.04.2018 Kl. 16:35:03)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (19.04.2018 Kl. 16:35:24)

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (19.04.2018 Kl. 16:35:39)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I og II.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Trude Brosvik, Geir Jørgen Bekkevold og Torhild Bransdal om statlig kompensasjon ved flom og naturskade. Et samlet Storting vedtok at regjeringen gjennom NVE skal videreføre kartleggingen av utsatte bebygde områder for å styrke kunnskapsgrunnlaget og få bedre oversikt over behovet for flom- og rassikring. Basert på dette, videreføres arbeidet med å utarbeide oversikter over aktuelle sikringstiltak som bør iverksettes. Videre ble det vedtatt at regjeringen skal gjennomgå regelverket for kompensasjon ved flom, ras og naturskade til fylkeskommunene, og vurdere om staten bør ta et større økonomisk ansvar når slike naturskader rammer fylkeskommuner uforholdsmessig hardt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger